دبستان و پیش دبستانی غیردولتی پسرانه سپهردانش اداره آموزش و پرورش شهرستان ترکمن

معرفی مدیریت

معرفی مدیریت:

 

عبدالحکیم فیروزی بعنوان موسس و مدیر دبستان و پیش دبستانی غیردولتی با بیش از 33 سال سابقه آموزشی و مدیریتی در بخش های مختلف آموزش و پرورش

* کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

* فرماندار شهرستان ترکمن

* معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان  گلستان

* رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان گمیشان

* معاون اداره آموزش و پروش شهرستان گمیشان

* کارشناس در حوزه های مختلف اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

* مدیر و معاون در مدارس سطح شهرستان ترکمن