دبستان و پیش دبستانی غیردولتی پسرانه سپهردانش اداره آموزش و پرورش شهرستان ترکمن

اطلاعات تماس

نشانی :

بندرترکمن ، بلوار شهیده مرجان نازقلیچی ، خیابان پاسداران 35

شماره تماس :

017-34425052

آدرس ایمیل :

Sepehre.danesh.sch@gmail.com